Hosta ID?

Anybody identify this hosta ?

DSC_0044

DSC_0045